Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat

Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

A www.gyfz.hu illetve www.gyorifilharmonikusok.hu weboldal megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

Információk

A Győri Filharmonikus Zenekar minden észszerű erőfeszítést megtett azért, hogy a honlapján közölt mindennemű információ a feltöltés időpontjában pontos legyen. Ennek ellenére, a Győri Filharmonikus Zenekar sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Győri Filharmonikus Zenekar nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A Győri Filharmonikus Zenekar honlap bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Győri Filharmonikus Zenekarnak, elfogadja, hogy a Győri Filharmonikus Zenekarnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

Felhívjuk a Győri Filharmonikus Zenekar részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

A Győri Filharmonikus Zenekar az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

piackutatás, piaci elemzés,

vevői szokások elemzése,

látogatottsági statisztikák összeállítása,

ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,

tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról,

tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,

vevői reklamációk intézése,

megrendelések intézése.


A Győri Filharmonikus Zenekar - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Győri Filharmonikus Zenekarral fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Győri Filharmonikus Zenekar az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Győri Filharmonikus Zenekar nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A Győri Filharmonikus Zenekar honlapja, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Győri Filharmonikus Zenekar kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Győri Filharmonikus Zenekar minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Remarketing

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy honlapunk használja a remarketing eszközét. Ennek megfelelően, honlapunk látogatói érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket láthatnak. Feltételezzük, hogy aki rendszeres látogatója honlapunknak, érdeklődik irántunk. Hirdetéseink elsődleges célja  az érdeklődőkkel való kapcsolattartás.       
Remarketing hirdetéseink a Google AdWords rendszerén keresztül internetes webhelyeken jelennek meg a Google ill. partnereinek hálózatán.
Külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével, - a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján - jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.

Amennyiben Ön nem kíván remarketing hirdetéseket látni, módjában áll letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban.
Lehetősége van továbbá külső szolgáltatók cookie-jainak letiltására is a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán.

Mi is a cookie (süti)?

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a felhasználó  számítógép böngészőjében, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

Mire használják a cookie-kat (sütiket)?

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta.  A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, segítik, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar weboldala felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson.

Cookie-k (sütik) és a személyes adatok.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel. A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.