Győri Filharmonikus Zenekar nyereményjáték - James Bond

Játékszabályzat

A Győri Filharmonikus Zenekar (székhelye: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16., továbbiakban: Szervező) „Nyerj jegyet a "The music of James Bond" c. koncertünkre!” nyereményjáték címmel játékot hirdet a zenekar hivatalos Facebook és Instagram oldalán.

A játék időtartama és a sorsolás időpontja

A játék 2022. október 6-tól október 16-ig tart.
Nyeremények sorsolása: 2022. október 17.

A játék menete és résztvevői

A játékban azok vesznek részt, akik a Facebookon és Instagramon közzétett nyereményjáték poszt alatt kommentben megírják, hogy kivel jönnének el a meghirdetett hangversenyre.

A játékban résztvevők között 2x2 db jegy kerül kisorsolásra.

A Győri Filharmonikus Zenekar kötelezettséget vállal arra, hogy a Résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

Nyeremények

A nyereményjáték során 2x2 db koncertjegyet sorsolunk ki a játékban résztvevők között. A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása és egyeztetése a Szervező által történik.

A nyerteseket a sorsolás után értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Győri FIlharmonikus Zenekar semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyeremény más termékre vagy szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

Tájékoztatási kötelezettség

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Játék lezárultát követően a hangverseny napjáig, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Győri Filharmonikus Zenekar munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Felelősség

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Győri Filharmonikus Zenekar semmiféle felelősséget nem vállal.

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

A Győri Filharmonikus Zenekar fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

A nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Adatvédelem/ személyes adatok kezelése

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen kezelje marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Győri Filharmonikus Zenekar ezen információkat nem adja tovább.

A Győri Filharmonikus Zenekar kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A zenekar weboldalhoz tartozó részletes adatkezelési tájékoztató az alábbi linken megtekinthető:

https://gyfz.hu/hu/content/k%C3%B6z%C3%A9rdek%C5%B1-adatok