Álláspályázat

2019. július 23., kedd, 15:56
Állásajánlat

A Győri Filharmonikus Zenekar a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
igazgatási szakalkalmazott munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
közönségkapcsolati (időszakos jegypénztárosi) feladatok ellátása, szakmai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatokban való közreműködés, marketing- és PR feladatok ellátása, GYFZ székhelyén kívüli hangversenyeinek szervezése, koordinálása

Illetmény és juttatások: megállapodás szerint. 
Pályázati feltételek:
•    főiskola, szakirányú (kommunikáció, menedzsment, pénzügy, marketing) felsőfokú képesítés, legalább középfokú pénzügyi-gazdálkodási képesítés
•    MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete 
•    B kategóriás jogosítvány
•    büntetlen előélet (sikeres pályázó 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatására kötelezett)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
•    német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
•    A munkakörbe tartozó feladatok ellátásában szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
•    pontosság, megbízhatóság, precizitás
•    együttműködési és csapatmunkára való készség

Előnyt jelentő kompetenciák:
•    rugalmasság, terhelhetőség
•    önálló munkavégzési képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•    Postai úton, a pályázatnak a Győri Filharmonikus Zenekar címére történő megküldésével (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási szakalkalmazott
vagy
•    Elektronikus úton Nyéki Ágnes részére az office@gyfz.hu e-mail címen keresztül

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 
•    szakmai önéletrajz 
•    motivációs levél
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag és az esetleges interjú tapasztalatai alapján születik meg a munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•    Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal honlapja – 2019. július 24.
•    Győri Filharmonikus Zenekar honlapja – 2019. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyfz.hu oldalon szerezhet.
Adatvédelmi rendelkezés: A pályázatot benyújtó természetes személy személyes adatait a Győri Filharmonikus Zenekar az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a pályázó személy hozzájárulása alapján kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.gyfz.hu honlapon a Közérdekű adatok menüpontban.
Győr, 2019. július 22.

Fűke Géza s.k.
igazgató

 

 

Vissza